Kvalitet och precision

Precision och noggrannhet är A och O i vår bransch. Hela vägen från konstruktion till färdig produkt följer vi vårt kontroll- och kvalitetssystem som verifierar att verkligheten överensstämmer med beställningen.

Ett avancerat kvalitetssystem som exakt styr hur kontroller och verifieringar skall genomföras i produktionens olika steg har utarbetats. Detta kombinerat med strukturerade rutiner, väl kalibrerade mätstationer och noggrann dokumentation ger hög säkerhet i hela kedjan.

Vi är väl medvetna om att vårt arbete avgör den slutliga, kanske inte mätbara, kvalitetskänslan på en bil eller att den tekniska funktionen hos en flygplansmotor blir 100-procentig.

Verksamhetspolicy

Vision
Rydverken strävar efter att vara förstahandsvalet för kunder med behov av avancerade legotjänster och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare för en engagerad, välutbildad och yrkeskunnig personal som arbetar i en utvecklande kvalitets- och miljösäkrad verksamhet.


Mission
Rydverken erbjuder legotjänster utifrån kundens underlag. Vi hjälper till med lösningar, kunskap och kapacitet baserat på varje kunds behov.
Vi erbjuder en unik kombination av maskinpark och kompetens för att uppfylla kundernas förväntningar inom framför allt kortare serier och enstyckstillverkning.
Vi arbetar med kvalitets- och miljöledning som ständigt förbättras och utgör ett aktivt stöd i vår strävan att uppfylla kundkrav samt att effektivisera företagets mål och processer.
Vår strävan är att alltid informera och stimulera våra anställda, kunder och leverantörer i en öppen attityd till jämställdhet, engagemang, delaktighet och ansvar i kvalitets- och miljöfrågor.


Passion
Vi vill vara den hjälpande handen som överträffar kundens förväntningar. Vi brinner för problemlösning och den ständiga utveckling som våra uppdrag ger oss, och inget slår känslan av nöjda kunder.
Vår ständiga utveckling bygger på en tradition att arbeta med alltmer utmanande och komplicerade uppdrag som många andra inte vågar tacka ja till.

Kvalitetspolicy

Att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar genom att tillhandahålla vår erfarenhet och expertis.
Inom Rydverken arbetar alla gemensamt för rätt kvalitet genom att:

  • Prioritera leveranssäkerhet

  • Ständigt förbättra våra tjänster genom att arbeta med process- och verksamhetsutveckling

  • Säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra tjänster

Rydverken sätter kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

  • Verksamheten drivs affärsmässigt och med god etik

  • Infria utlovade löften och i samförstånd genomföra fattade beslut utan dröjsmål

  • Vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål

  • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad

  • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende

  • Certifierade enligt ISO 9001:2015