Rydverken AB

Rydverken grundades som namnet säger i Ryd. En naturskön ort i Småland. Våra lokaler och vår maskinpark har kontinuerligt utökats och moderniserats. Rydverken är idag ett av landets större företag inom verktygstillverkning och avancerad bearbetning. Ett engagerat, kvalitetsmedvetet och mycket erfaret team med hög kompetenser är grunden för den positiva utvecklingen.

Utvecklingen har gått mot större arbetstycken och mer avancerad teknik. På företaget finns en härlig kombination av äldre och yngre, högutbildade inom senaste spjutspetsteknologi och erfarna hantverkare med fingertoppskänsla. En god blandning av kompetenser och personligheter, med ett gemensamt intresse och engagemang i att lösa våra uppdrag
på bästa möjliga sätt.

Vi älskar utmaningar!

Företagskultur

Vi har långa och goda relationer med våra uppdragsgivare och till stor del har vi fått nya kunder genom att befintliga har talat väl om oss. Under åren har vi byggt upp en kompetens och en maskinpark som vi kan vara stolta över.

Ofta har utvecklingsstegen tagits i samband med att någon kund bett oss utföra ett extra komplicerat uppdrag som inneburit att vi fått lära något nytt för att klara av. Och utmaningar har vi svårt att tacka nej till – det gäller bara att inse var gränsen går. Traditionen att ta sig an utmaningar har medfört en ständig utveckling för oss på Rydverken.

Affärsidé

Affärsidé
Att erbjuda kunder avancerad bearbetning av komponenter/verktyg.

Rydverken på fem fingrar

  • Kvalitet – orubblig vilja att uppfylla kundens förväntningar.

  • Professionalism – kompetenta, fokuserade och självmotiverade medarbetare.

  • Ansvar – att göra rätt för sig och följa lagar och ingångna avtal.

  • Kreativitet – vi uppmuntrar alla att utvecklas, ta initiativ och komma med förslag.

  • Balans – vi visar omtanke om medarbetare, kunder och miljö.