Ensam är inte alltid stark

Även om vi klarar mycket själva behövs det hjälp ibland. I vårt omfattande nätverk av underleverantörer finns det extra resurser. Väl inarbetade kontakter som vi vet fungerar och som håller samma höga kvalitetskrav som vi själva gör.

Vi arbetar ofta med projekt där sekretessen är ytterst hög. Av princip är vi därför mycket försiktiga med att lämna ut exempel på arbeten. Både pågående och avslutade arbeten. Vi kan däremot nämna några namn på företag vi har och har haft som uppdragsgivare:

GKN Aerospace Engine System Sweden
Alfa Laval AB
Volvo Personvagnar
Saab Aerostructures
Victory Challenge
Österby Gjuteri AB
Areva Uddcomb Engineering
Wärtsilä Propulsion
Scanditronix